Několik obrázků v Cabri 3D

 
Předkládáme jen několik obrázků a úloh pro využití ve škole. Mají sloužit k udělání si představy, o jaký software jde.


Vyzkoušejte interaktivní Cabri 3D aplet

Spusťte na zkoušku stránku pod tímto odkazem - rozklad krychle.
K zobrazení apletů v následujícím textu je potřeba si stáhnout a nainstalovat plugin.
Podpora výukových aktivit:
Těleso 1 a 2 - ve speciální poloze - hádejte, o jaká tělesa jde
Monge - modelovací prostředí pro prvotní seznámení s promítáním na 2 průmětny
Skládání kostek - žáci mají z původní kostky použitím různých zobrazení dostat stejný obrázek
Rozeznávání tělesa pomocí zviditelnění skrytých objektů.
Obrázky:

Globus
Nemožný trojúhelník
Schody
Kuželosečka
Dvanáctistěn
Těžiště

Sada obrázků od producenta programu

Obrázky si uložte na disk a spusťte v Cabri 3D.

Jiří Vaníček
Pozor, vzhledem k ne vždy plné kompatibilitě různých verzí je možné, že obrázky ve svém Cabri 3D neuvidíte celé.

Zpět k Cabri