Export obrázků z  programu Cabri

Cabri vytváří dynamické konstrukce, které lze tak, jak byly vytvořeny, prohlédnout pouze v Cabri nebo v demoverzi programu. Mimoto je však možno kopírovat obrázky do dalších aplikací, tisknout je a též vytvořit webovou stránku s vloženým interaktivním obrázkem.
  • Kopírování do dalších aplikací funguje přes schránku podobně jako u jiných programů: označená oblast nákresny je zkopírována do schránky. Přitom lze vytvořit též vektorovou kopii obrázku, v některých cílových aplikacích kvalitněji zobrazenou i tisknutelnou (např. MS Word).
    Podrobněji o kopírování
  • Tisk obrázku je umožněn standardním způsobem přímo z Cabri. Vytiskne se vždy celá stránka. Tisk nemá zoom. Podrobněji viz zde.
  • Interaktivní webové obrázky umožní jinému uživateli, který nemá Cabri nainstalováno, prohlížet si hotové konstrukce, manipulovat s nimi a vytvářet stopy pohybu a animace. Nelze však konstruovat další objekty.
    Jak vytvořit www stránku s Cabri obrázkem
  • Cabri skýtá více možností, jak ukládat soubory obrázků, maker, nastavení nabídek a panelů nástrojů a též inicializačních souborů. Podrobněji o ukládání souborů.

Zpět k Cabri