Jak pracovat s CabriJava aplety na www stránkách, řešení potíží

Aktivní prvky stránky - Cabri Java aplety - jsou obdélníkového tvaru a jsou často vybarveny podkladovou barvou. V nich můžete různé body uchopit myší, pohybovat s nimi a měnit tak konfiguraci obrázku.Vyzkoušejte - uchopte některý bod myší a pohybujte s ním:

Vyberete-li myší objekt, který není volný, ostatní volné objekty na ploše začnou blikat.Pokud není aplet ve stránce vidět:

  1. Objevuje-li se místo apletu růžice se znakem Java - chvilku počkejte, aplet se načítá.
  2. Pokud zůstává obdélník prázdný, je možné, že se v prohlížeči objevila nad webovou stránku žlutá lišta s informací o ochraně počítače (počítač má nastavenu vysokou ochranu před útokem z Internetu a nedovolí aplet spustit). Klepněte na lištu pravým tlačítkem myši a v nabídce vyberte povolit zobrazení aktivního obsahu.
  3. Pokud zůstává obdélník prázdný, patrně je problém s instalací Javy v počítači. Každopádně je vhodné zjistit, zda prohlížeč zobrazuje i jiné Java aplety z jiných webových stránek (třeba Java hry). Prohlížeče Mozilla, Firefox mohou potřebovat Javu doinstalovat ze stránek firmy Sun. Internet Explorer může mít v nastavení vypnuto používání Javy.


Ovládání:

Nástrojová lišta apletu skýtá několik tlačítek. Jejich funkci vyzkoušejte u horního apletu na této stránce.

Nástrojovou lištu vyvoláte dvojklikem do okna apletu.(stejně tak ji i skryjete).
 

historie konstrukce (zobrazení více či méně objektů tak, jak při tvorbě obrázku vznikaly).
Levé tlačítko - animace celé konstrukce
Lišta - nalezení libovolného konstrukčního kroku
Pravá tlačítka - pohyb po liště po jednotlivých konstrukčních krocích
posun obrázku (při stisknutém tlačítku lze obrázkem uvnitř okna pohybovat)
nastavení stopy objektu (pohybující se objekty za sebou zanechají stopu na grafické ploše). nastavení pohybu bodů (u bodu, jímž chceme pohybovat, vytvoříme "pružinu", která mu dá počáteční impuls).
stažení původního Cabri obrázku (podrobnější nápověda ZDE)

Do obrázků v okně apletu ovšem nemůžete přidávat další objekty, pokračovat dále v konstrukci či ji libovolně upravovat.
To lze provádět pouze v aplikaci Cabri Geometry se staženým obrázkem s příponou *.fig.

Příklad:  Vyzkoušejte ovládací prvky Cabri apletů

1. Ruční ovládání:
Myší uchopte bod Poh a pohybujte s ním po kružnici. Průsečík přímek bude zanechávat stopu, tzv. Pascalovu závitnici.
2. Automatický pohyb:
Zobrazte nástrojovou lištu (poklepem do kona apletu) a na ní stiskněte tlačítko , natáhněte z bodu Poh pružinu a tlačítko "vypněte".
     Jednoduchým klepnutím do okna apletu ovládáte zastavení pohybu.
3. Stopa:
Stiskněte tlačítko a označte tečnu kružnice (tečna zfialoví). Pak nechte pohybovat bodem Poh.
Poklepnutím do okna apletu smažete již nakreslené stopy.
4. Hrajte si:
Kombinujte krok 2 a 3 a zkoušejte efekt jednoduchého a dvojitého klepnutí myší do okna apletu.