Kde se nechat proškolit v Cabri?

 
Bývalá střediska SIPVZ
Od roku 2003 probíhal v rámci SIPVZ školicí modul P - "ICT ve výuce matematiky", v jehož rámci se učitelé mohli seznámit s možnostmi programu a zvládli základy jeho ovládání. Řada školicích středisek tohoto modulu stále funguje a pořádá školení Cabri. Jejich seznam naleznete na stránkách bývalého garanta modulu (můžete též kontaktovat středisko ve svém okolí s vaším požadavkem na proškolení - i hromadné).

JČMF - školení ESF
Další možností pro učitele ZŠ je zúčastnit se školení v rámci projektu ESF "Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP", který běží na různých místech ČR do konce r. 2007. Projekt pořádá UK Praha a JČMF a jeho součástí je též modul Cabri pro začátečníky (ovládání programu) nebo pro mírně pokročilé (jak jej použít v výuce). Školení je zdarma, přihlásit se lze na stránkách SUMA - Společnosti učitelů matematiky JČMF.

Na Vaší škole
Škola si může uspořádat školení Cabri sama, pozvat si lektora z nabídky proškolených lektorů, má-li k tomu vyčleněné finance. Lektoři jsou schopni připravit svá školení vzhledem k požadavkům účastníků. Opravdu speciální školení (nikoliv pro úplné začátečníky), která jsou již zaměřená na použití Cabri ve výuce, na některé speciální nástroje nebo postupy či seznámení s Cabri3D pořádá též Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích (obsah a zaměření školení lze individuálně nastavit).

  Jiří Vaníček

Zpět k Cabri