Free programy dynamické geometrie

 
Na webu lze nalézt několik solidních "zdarma" programů, které umožňují vytvářet dynamické obrázky.  Vesměs nedosahují kvalit komerčních produktů především po stránce rychlosti překreslování při animacích nebo hýbání obrázkem. Některé z nich lze nainstalovat na lokální počítače.

Geogebra
Geonext
Wiris


  Jiří Vaníček

Zpět k Cabri