Geometrická tělesa

Seznámení s tvary těles a jejich sítěmi pro žáky 1. stupně základní školy.
Výukový projekt - prohlížení a manipulace s hotovými konstrukcemi.

Krychle 1 2 3 4
Hranol 1 2 3
Kvádr 1 2
Jehlan 1 2 3 4 5 6 7

 
 
 Vytvořeno v programu Cabri Geometrie, vloženo do www stránky pomocí programu Cabri Java.
 Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků ja Karel Kabelka, autorem apletů Jiří Vaníček.