JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Bakalářské
obory

bakalarske_obory

Bakalářské obory jsou určeny primárně absolventům středních škol.

Magisterské
obory

magisterske_obory

Jsou určeny absolventům bakalářských oborů a zájemcům o učitelství 1. stupně.

Programy
doktorských studií

doktorske_obory

Doktorské obory jsou určeny absolventům magisterských studií.

Celoživotní
vzdělávání

celozivotni_vzdelavani

CŽV je určeno absolventům magisterských studií a učitelům z praxe.

Nejdůležitější informace k přijímacímu řízení

Více informací najdete na stránce věnované přijímacímu řízení.

500 Kč

To je částka, kterou zaplatíte za jednu přihlášku.

13. 1. 2017

Toto je den "D", o kterém se vám otevřou dveře naší fakulty.

10. 4. 2017

Až do tohoto data máte možnost si podat přihlášku.

Vytisknout a odeslat

Elektronickou přihlášku je po vyplnění nutné vytisknout a odeslat poštou na naši adresu!


Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?