JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


DVPP - Studium pro asistenty pedagoga 1

Studium k výkonu specializovaných činností

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 120 hodin, z toho 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe. Pedagogická praxe se skládá z následujících částí:

Řízená praxe se supervizí pracovníka katedry pedagogika a psychologie (5 hodin).
Individuální praxe (30 hodin).
Kolokvium k absolvované praxi (5 hodin).

Profil: Absolvent získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Tuto kvalifikaci získávají pouze absolventi, kteří splňují kvalifikační předpoklad podle § 20, odst. 1, pís. f).

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy vysokoškolského vzdělání, získaného studiem jiného akreditovaného studijního programu než v oblasti pedagogických věd, (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/b), absolventy vyššího odborného vzdělání, získaného studiem akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy, jiného než oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/d), absolventy středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením jiného vzdělávacího programu než v oboru s pedagogickým zaměřením, (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/f).

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných uchazečů menší než 10, studium nebude zahájeno.
Maximální počet studentů přijatých do jednoho kurzu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno jinak, realizovány za finanční úhradu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?