JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Výchovný poradce

Studium k výkonu specializovaných činností

Charakteristika: Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do výchovného poradenství.

Cílem studia je tyto pedagogické pracovníky připravit na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro výchovné poradce, č.j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009.

Základní témata vzdělávacího programu

 • Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie.
 • Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb.
 • Právní rámec pro výkon poradenské činnosti.
 • Osobnost výchovného poradce (specifika role výchovného poradce ve školním prostředí).
 • Školní třída, její vedení a diagnostika.
 • Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu).
 • Základní dovednosti vedení poradenské komunikace.
 • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podpora žáků se zdravotním postižením při vzdělávání.
 • Kariérové poradenství.
 • Základní diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole.
 • Žák v kontextu služeb výchovného poradce.
 • Monitorování a evaluace a autoevaluace výchovného poradenství.

Profil: Absolvent se podle vyhlášky 317/2005 § 8 (studium k výkonu specializovaných činností) stává výchovným poradcem a obdrží certifikát.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Studium je určeno pro učitele, kteří již zastávají funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ či SOU nebo se na ni připravují. Kritéria pro výběr účastníků: absolvování vysokoškolského studia učitelství (ověřený doklad o absolvování), praxe v učitelské činnosti minimálně dva roky.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných uchazečů menší než 10, studium nebude zahájeno.
Maximální počet studentů přijatých do jednoho kurzu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno jinak, realizovány za finanční úhradu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?