JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Metodik prevence sociálně patologických jevů

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Charakteristika: Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon specializované činnosti prevence sociálně patologických jevů podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Studium zahrnuje 250 hodin výuky.

Cílová skupina: Učitelé ZŠ a SŠ a další pedagogičtí pracovníci, kteří se připravují na pozici školního metodika prevence sociálně patologických jevů, nebo ji již vykonávají a jsou absolventy učitelských oborů.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.

Profil absolventa: Absolvent je vybaven potřebnými kompetencemi, souvisejícími s výkonem funkce metodika prevence sociálně patologických jevů.

Více informací o programu naleznete zde.

Důležité informace

Pokud není v popisu programu CŽV uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných zájemců menší než 10, může děkan svým rozhodnutím opustit od uskutečňování programu.
Maximální počet zájemců přijatých do jednoho programu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno v popisu programu jinak, realizovány za úplatu.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2018/2019Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?