JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Informační technologie a e-learning Zkratka STAG: ITEp

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra informatiky PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice,
tel.: 387 773 074, e-mail: informatika@pf.jcu.cz

Charakteristika studijního oboru

Neučitelské studium informačních technologií. Studium je zaměřeno na aplikace informatiky v oblasti e-learningu, tvorby výukových aplikací, práce s médii, správy vzdělávacích systémů, na aplikace informačních technologií v kontextu se vzděláváním. Student získá kompetence v programování, tvorbě webu, databázích, správě operačních systémů, počítačových sítích, technických principech počítačů a v základech teoretické informatiky. Součástí studia je matematický, pedagogický a psychologický základ.

 

Profil absolventa

Absolvent studia bude odborníkem v oblasti informačních technologií, připravený v teoretické i praktické rovině v oblasti technické i v kontextu se vzděláváním; s matematickým, jazykovým, pedagogickým a psychologickým základem. Dle své volby bude vyprofilovaným odborníkem v oblasti programování výukových aplikací, projektování a správy informačních a e-learningových systémů, tvůrce vzdělávacích materiálů nebo webový designér. Získá titul Bc.

Absolvent oboru může pokračovat ve studiu v 3letém navazujícím Mgr. oboru Učitelství fyziky - informatiky.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se nekoná. O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů, sestavené podle průměrného prospěchu u maturity. V přijímacím řízení získá uchazeč maximálně 100 bodů. Ze všech uchazečů je sestaveno pořadí podle počtu dosažených bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení

Průměrný prospěch u maturity je počítán ze známek ze všech předmětů uvedených na maturitním vysvědčení. Body se přidělují takto:

  • Průměr 1,5 a lepší odpovídá 100 bodům.
  • Za každou 0,02 navíc k průměru 1,5 se odečítá 1 bod. Např. uchazeč s průměrem 2,00 získá 75 bodů.
  • Průměr 3,5 a slabší odpovídá 1 bodu.
  • Pokud uchazeč nedodá maturitní vysvědčení, získá 1 bod.

Důležité informace

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu specializace v pedagogice.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2017/2018Proč studovat na "pedáku"

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?