JČU - Pedagogická fakulta

Podejte přihlášku ještě dnes!

Elektronická přihláška

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám


Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy Zkratka STAG: (HVk)n

Navazující jednooborové (učitelské) magisterské studium.

Katedra hudební výchovy PF JU, U Tří lvů 1/A, České Budějovice,
tel.: 387 773 160, e-mail: hudecek@pf.jcu.cz

Na PF JU probíhá pro absolventy uměleckých či umělecko-pedagogických bakalářských programů dvouleté navazující magisterské studium oboru Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy, a to v prezenční formě.

 

Charakteristika studijního oboru

Výuka je zaměřena na všestrannou přípravu pedagogicko-interpretačních talentů schopných se uplatnit oborově na středních školách (SPgš), ZUŠ (státních i soukromých), v uměleckých tělesech, souborech, popř. v rozhlase, televizi a ostatních veřejných kulturních institucích.

 

Profil absolventa

V hlavním oboru pokračuje nástrojová specializace spolu s prohloubenějším pedagogicko-didaktickým zaměřením, včetně vyučovatelské praxe. Spolu s univerzitním základem studium vychází ze společných hudebně historických, teoretických i praktických disciplín oborového studia hudební výchovy, takže absolvent může vyučovat rovněž hudební výchově na ZŠ i SŠ, hře na klavír či sólovému zpěvu na ZUŠ i SPgš, a dále předpřípravné hudební výchově (PPHV), přípravné hudební výchově (PHV) a hudební nauce na ZUŠ.

 

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je talentová. Podmínkou přijetí je absolvované bakalářské studium uměleckého či umělecko-pedagogického zaměření. V hlavním oboru hra na klavír si uchazeč připraví dramaturgicky vyvážený program v rozsahu 60 minut s jedním význačným dílem romantické literatury.

Uchazeči obdrží za svůj výkon maximálně 100 bodů.

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Pořadí všech uchazečů se vytvoří na základě počtu získaných bodů u přijímací zkoušky. Minimální počet je 75 bodů.

 

Pozn. V akademickém roce 2019/20 se hlavní obor sólový zpěv neotevírá.

Důležité informace

Do navazujících studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 180 uchazečů, z toho 130 uchazečů ve studijním programu Učitelství pro základní školy a střední školy.


Kompletní a úplné informace naleznete pouze v následujícím PDF dokumentu. Tento portál slouží jen pro zpřehlednění a po nalezení vhodného oboru doporučujeme si tento obor ještě ověřit v následujícím PDF dokumentu.


Přijímací řízení 2019/2020Proč studovat na „pedáku“

Kdo vám to řekne lépe, než naši studenti?