External links within ČR

 

Česká pedagogická společnost, o. s. (ČPdS)

 

Výzkumný ústav pedagogický - http://www.vuppraha.cz/