PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2011
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

 

  1. Na základě schválení Akademickým senátem PF JU stanovuji pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na akademický rok 2012/2013. Pravidla jsou obsažena v brožuře "Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013", vydané Pedagogickou fakultou JU. Text brožury je zveřejněn na úřední desce Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10 a dále na internetových stránkách Pedagogické fakulty JU.

 

V Českých Budějovicích 15. prosince 2011

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU

 

stáhnout dokument: PDF   RTF

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka