PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Opatření proděkanky

Opatření proděkanky 2016

č. 1/2016
o doložení zdravotní neschopnosti

č. 2/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty bakalářského studijního oboru Arteterapie

č. 3/2016
o volitelném předmětu státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol

č. 4/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty katedry anglistiky a katedry tělesné výchovy a sportu

č. 5/2016
o termínech zápisu předmětů zimního semestru akademického roku 2016/2017

 

Opatření proděkanky 2015

č. 1/2015
o organizaci státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU) pro studenty, na jejichž výuce participuje Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ÚBO FF JU)

č. 2/2015
o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)

č. 3/2015
o termínech zápisu předmětů zimního semestru akademického roku 2015/2016

č. 4/2015
o dozápisu/odzápisu studijních předmětů v akademickém roce 2015/2016

č. 5/2015
o zásadách a pravidlech konání přijímacích zkoušek na Pedagogické fakultě JU

č. 6/2015
o zásadách a pravidlech konání státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě JU

č. 7/2015
o termínech zápisu předmětů letního semestru akademického roku 2015/2016

 

Opatření proděkana/proděkanky 2014

č. 1/2014
o rozsahu výuky v letním semestru AR 2013/2014

č. 2/2014
o organizaci zápisu pro akademický rok 2014/2015

č. 3/2014
o omluvení neúčasti u státní závěrečné zkoušky

č. 4/2014
o termínech zápisu předmětů letního semestru AR 2014/2015

 

Opatření proděkana 2013

č. 1/2013
k postupu při naplňování opatření děkana č. 6/2012

č. 4/2013
o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů

č. 5/2013
o organizaci SZZ na PF JU

č. 6/2013
o termínech zápisu předmětů letního semestru AR 2013/2014

 

Opatření proděkana 2012

č. 3/2012
o vkládání údajů o zápočtech a zkouškách do IS STAG

 

Opatření proděkana 2011

Opatření proděkana 2010

Opatření proděkana 2008

Opatření proděkana 2007

Opatření proděkana 2003

Opatření proděkana 2002

 

Archiv neplatných opatření proděkana

ECTS Label
Studia Kinanthropologica
Průvodce prváka