mapa stránek

česky     english

Opatření proděkanky

Opatření proděkanky 2016

č. 1/2016
o doložení zdravotní neschopnosti

č. 2/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty bakalářského studijního oboru Arteterapie

č. 3/2016
o volitelném předmětu státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol

č. 4/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty katedry anglistiky a katedry tělesné výchovy a sportu

č. 5/2016
o termínech zápisu předmětů zimního semestru akademického roku 2016/2017

 

Opatření proděkanky 2015

č. 1/2015
o organizaci státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU) pro studenty, na jejichž výuce participuje Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ÚBO FF JU)

č. 2/2015
o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)

č. 3/2015
o termínech zápisu předmětů zimního semestru akademického roku 2015/2016

č. 4/2015
o dozápisu/odzápisu studijních předmětů v akademickém roce 2015/2016

č. 5/2015
o zásadách a pravidlech konání přijímacích zkoušek na Pedagogické fakultě JU

č. 6/2015
o zásadách a pravidlech konání státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě JU

č. 7/2015
o termínech zápisu předmětů letního semestru akademického roku 2015/2016

 

Opatření proděkana/proděkanky 2014

č. 1/2014
o rozsahu výuky v letním semestru AR 2013/2014

č. 2/2014
o organizaci zápisu pro akademický rok 2014/2015

č. 3/2014
o omluvení neúčasti u státní závěrečné zkoušky

č. 4/2014
o termínech zápisu předmětů letního semestru AR 2014/2015

 

Opatření proděkana 2013

č. 1/2013
k postupu při naplňování opatření děkana č. 6/2012

č. 4/2013
o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů

č. 5/2013
o organizaci SZZ na PF JU

č. 6/2013
o termínech zápisu předmětů letního semestru AR 2013/2014

 

Opatření proděkana 2012

č. 3/2012
o vkládání údajů o zápočtech a zkouškách do IS STAG

 

Opatření proděkana 2011

Opatření proděkana 2010

Opatření proděkana 2008

Opatření proděkana 2007

Opatření proděkana 2003

Opatření proděkana 2002

 

Archiv neplatných opatření proděkana