Symbol PF Opatření proděkana č. 6/2002

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 6/2002
o zápisu do akademického roku 2002/2003

Zápis do akademického roku je výsostně důležitý akt, kterým student rozhoduje o svých studijních povinnostech, počtu získatelných kreditů a v neposlední řadě i o délce studia na fakultě.

Student, který se nemůže ze závažných důvodů zápisu zúčastnit, zejména v důsledku nemoci či pobytu mimo území ČR, může písemně pověřit plnou mocí jinou osobu, které svěří veškerá svá práva a povinnosti pro provedení zápisu. Zmocnitel (tj. ten, kdo se nemůže zápisu zúčastnit) odevzdá plnou moc příslušné studijní referentce před obdobím zápisů (květen - září 2002), nebo ji může přinést zmocněnec přímo k vlastnímu zápisu.

Tiskopis plné moci lze vyzvednout na studijním oddělení od 20. 5. 2002.

V Českých Budějovicích 15. května 2002

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF