Symbol PF Opatření proděkana č. 8/2002

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 8/2002
o poplatcích za studium a úhrady za služby

V publikaci Akademický rok 2002/2003 jsou v části III Přílohy chybně uvedeny některé částky vybírané Pedagogickou fakultou JU za studium a celoživotní vzdělávání. Pedagogická fakulta je povinna řídit se Opatřením rektora JU o stanovení poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2002/2003.

Proto se tímto opatřením mění některé částky takto:

Písm. A, bod b): Studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok - namísto chybně uvedených 660 Kč/měsíc se zvyšuje na 750 Kč/měsíc,

Písm. A, bod c): Studium dalšího bakalářského nebo magisterského programu - namísto chybně uvedených 2.620 Kč/rok se zvyšuje na 2.900 Kč/rok,

Písm. B, bod a) - c): Uvedené částky platí pro nově nastupující účastníky CŽV. U již studujících se původní částky nemění.

Závěrečná ustanovení - Druhá a třetí věta se mění takto: Poplatky za studium se platí zvlášť na každý semestr. Potvrzení o zaplacení bude předloženo při zápisu do dalšího semestru na studijním oddělení PF JU, resp. na oddělení pedagogické praxe a celoživotního vzdělávání.

V Českých Budějovicích 11. září 2002

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF