Symbol PF Opatření proděkana č. 10/2002

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 10/2002
o administrativních úkonech spojených se soubornou postupovou zkouškou ve studijním programu 7504T Učitelství pro střední školy

 1. Souborná postupová zkouška je součástí 1. etapy studia, kterou je nutno uzavřít do dvou let po uplynutí její standardní doby. SPZ koná student po splnění všech povinností 1. etapy.
 2. SPZ je povinným předmětem studijního plánu učitelství pro střední školy, a to i přes to, že nemá stanovenou hodinovou dotaci. Znamená to, že:
  • pro příslušný akademický rok musí katedra nastavit kapacitu v kategorii A, resp. C,
  • studenti si SPZ předzapisují a zapisují ve stanovených termínech,
  • studijní oddělení poskytuje katedrám zkouškový katalog,
  • katedry vypisují na SPZ termíny (zpravidla říjen a březen),
  • výsledky této zkoušky zapisují studentům do indexu, do zkouškového katalogu a vkládají do databáze STAG.
 3. Termíny SPZ katedry zveřejňují na svých nástěnkách, na webových stránkách, prostřednictvím pedagogických poradců a dalšími vhodnými způsoby každý rok, nejpozději do termínu předzápisu, který je stanoven harmonogramem akademického roku.

V Českých Budějovicích 22. října 2002

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: RTF