Symbol PF Opatření proděkana č. 5/2003

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 5/2003
O ZRUŠENÍ PREREKVIZIT Z NAVAZUJÍCÍCH PŘEDMĚTŮ STUDIJNÍCH PLÁNŮ V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004

Protože se v závěru akademického roku 2002/2003 vyskytly případy, kdy některé katedry připustily možnost uzavření podmiňujícího předmětu později než předmětu navazujícího, vydávám tímto opatřením studijnímu oddělení PF JU souhlas k zrušení prerekvizit u těch navazujících předmětů, kde se tomu tak stalo. Protože katedry v těchto případech v praxi potvrdily, že absolvování podmiňujícího předmětu nevyžadují, nebudou tyto prerekvizity zpětně zavedeny ani ve verzi předmětů pro rok 2003/2004.

V Českých Budějovicích 8. září 2003

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF