Symbol PF Opatření proděkana č. 6/2003

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 6/2003
O POTVRZENÍCH O STUDIU

Na základě zkušeností z akademického roku 2002/2003 se napříště nebudou vydávat cizojazyčná potvrzení o studiu za účelem výjezdu do zahraničí "čekatelům" na státní závěrečnou zkoušku a studentům závěrečných roků studia na PF JU.

V Českých Budějovicích 10. října 2003

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF