Symbol PF Opatření proděkana č. 7/2003

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 7/2003
O DODATKU K DIPLOMU ABSOLVENTŮM OBORU FINANČNÍ MATEMATIKA

Studentům bakalářského oboru Finanční matematika, kteří studovali v akademickém roce 2002/2003 tento obor druhým a třetím rokem, vydá Pedagogická fakulta JU na jejich žádost dodatek k diplomu, kterým potvrdí, že součástí studijního plánu byly též předměty výpočetní techniky. Tak bude uvedena do souladu s realitou skutečnost, že v průběhu jejich studia došlo ke změně akreditovaného názvu, který je současně uveden i ve Statutu PF JU.

Tímto opatřením se zároveň ruší Opatření proděkana č. 3/2003.

V Českých Budějovicích 12. listopadu 2003

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF