Symbol PF Opatření proděkana č. 1/2004

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2004
o podzimním termínu státních závěrečných zkoušek

Z provozních a organizačních důvodů měním termín

  • pro podání přihlášky ke státním závěrečným zkouškám,
  • pro odevzdání výkazu o studiu na studijní oddělení,
  • pro zaregistrování diplomové (bakalářské) práce

pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek na 30. červen 2004.

Tímto opatřením se zároveň ruší původní termín, který je stanoven v harmonogramu akademického roku na 30. červenec 2004.

Termín odevzdání podkladů z kateder pro sestavení harmonogramu SZZ měním na 13. červenec 2004.

V Českých Budějovicích 8. března 2004

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF