Symbol PF Opatření proděkana č. 1/2005

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2005
o dodatečném zápisu předmětů do semestru, resp. akademického roku

Pokud student podává žádost o dodatečné zapsání předmětu do semestru nebo akademického roku, připojí k této žádosti doklad o zaplacení administrativního poplatku takto:

  • pokud žádá o zapsání 1-4 předmětů, činí poplatek 60,- Kč jako za podání jakékoliv žádosti,
  • pokud žádá o zapsání 5 a více předmětů, činí poplatek 240,- Kč.

Všechny předměty, které student takto žádá zapsat, musí být v žádosti identifikovány správnými zkratkami a musí být na jednom tiskopisu žádosti. Rozkládání do více žádostí je nepřípustné.

 

V Českých Budějovicích 17. února 2005

PaedDr. Jan Holec
proděkan pro studium PF JU

 

stáhnout dokument:   RTF