Symbol PF Opatření proděkana č. 1/2006

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2006
o evidenci přihlášek do přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007

S účinností od 23. ledna 2006 do 24. března 2006 bude podatelna Pedagogické fakulty JU denně v době od 9.00 do 10.00 hodin pro veřejnost uzavřena. V této době bude probíhat evidence přihlášek došlých na PF JU do přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007.

V Českých Budějovicích 18. ledna 2006

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF