Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 1/2008

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 1/2008
o udílení zápočtů za průběžnou praxi

 

Zápočty za oba semestry předmětů Průběžná pedagogická praxe (zkratka katedry/PZ) ve studijních programech Učitelství pro základní školy, resp. Učitelství pro střední školy (standardně ve 4. roce studia) lze zapisovat až do konce zkouškového období příslušného akademického roku.

 

V Českých Budějovicích 15. ledna 2008

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF