Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 1/2011

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 1/2011
o certifikátových programech studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol

 

  1. Certifikátové programy jsou specializovanou součástí studijního plánu Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Představují prohloubenou přípravu budoucích učitelů 1. stupně základních škol.
  2. Jednotlivě si tyto výběrové předměty certifikátových programů může zapsat kterýkoliv student JU. Příslušný certifikát však může po absolvování všech předmětů a složení závěrečné zkoušky získat pouze student oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

 

V Českých Budějovicích 22. února 2011

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF