Symbol PF Opatření proděkana pro studium č. 2/2011

OPATŘENÍ PRODĚKANA PRO STUDIUM Č. 2/2011
o přijetí účastníků celoživotního vzdělávání, kteří v akademickém roce 2010/2011
studují obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

  1. Pro pokračování ve studiu účastníků celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV), kteří v akademickém roce 2010/2011 studují 1. rokem obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy, stanovuji tento postup:
    • Výše uvedení účastníci CŽV, kteří k 9. září 2011 nebo i před tímto datem získají alespoň 40 kreditů a vážený studijní průměr alespoň 3,40, mohou k tomuto datu požádat děkana Pedagogické fakulty JU o přijetí mimo přijímací řízení ke kombinovanému studiu oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy (dále jen NŠ5-k). Jejich žádosti bude vyhověno a budou přijati k 1. říjnu 2011. Současně s tímto přijetím jim budou uznány všechny splněné předměty a kredity, které vykonali a získali v programu celoživotního vzdělávání.
    • Splnění těchto výše uvedených požadavků ověří v informačním systému studijní agendy (dále jen IS STAG) Mgr. Karel Urban a výsledek předá děkanovi fakulty.
  2. V IS STAG jsou v současné době zadány všechny pro evidenci potřebné osobní údaje stávajících účastníků CŽV, včetně jednotlivých studovaných předmětů. Studijní oddělení PF JU jich využije při zřizování účtů jednotlivých studentů v IS STAG.
  3. Katedry, které budou zajišťovat výuku ve 2. roce studia oboru NŠ5-k, musí u fakultní administrátorky STAGu paní Zdeňky Brychtové požádat o vytvoření rozvrhových akcí předmětů 2. roku standardní doby studia.

 

V Českých Budějovicích 14. června 2011

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF