Symbol PF Opatření proděkana č. 1/2012

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2012
o termínech konání částí SZZ zajišťovaných zcela nebo částečně FF JU

 

  1. V souvislosti s odst. 5 Opatření proděkana č. 3/2011 a s Informací proděkana č. 2/2011 je možno konat část státní závěrečné zkoušky z bakalářských oborů Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání a Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání až do 22. června 2012.
  2. Zkouškové období pro studující oborů uvedených v bodu 1., kteří hodlají konat SZZ v letním termínu, se posouvá do 8. června 2012.
  3. Mezní termín pro splnění podmínek pro konání SZZ z oborů uvedených v bodu 1. stanovuji do 8. června 2012
  4. Přihlásit se k části SZZ uvedené v bodu 1. je možno do 10. června 2012.

 

V Českých Budějovicích 2. března 2012

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF