Symbol PF Opatření proděkana č. 2/2012

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 2/2012
O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ ÚDAJŮ V HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKU 2012/2013

 

Harmonogram akademického roku 2012/2013 se mění a doplňuje takto:

  • V části Zimní semestr se pod nadpisem Mezní termíny posouvá termín pro vykonání zkoušek pro podzimní (srpnový) termín SZZ 2013 až do 28. 06. 2013.
  • V části Zimní semestr se doplňuje pod nadpisem Mezní termíny za slova "pro získání 20 kreditů" text "za 1. semestr studia".

 

V Českých Budějovicích 9. listopadu 2012

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF