Symbol PF Opatření proděkana č. 3/2012

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 3/2012
O VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁPOČTECH A ZKOUŠKÁCH DO IS STAG

 

V souvislosti s článkem Kontrola studia Studijního a zkušebního řádu JU, který mj. přikazuje fakultám a katedrám povinnost dodržovat informační systém STAG, ukládám vedoucím kateder, oddělení a ateliéru Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích následující povinnost:

S platností od data vydání tohoto opatření zajistí vedoucí příslušného pracoviště vložení dat udělení zápočtů, resp. dat a hodnocení zkoušek do informačního systému STAG, a to bezprostředně, nejpozději do tří pracovních dní. Nesplnění tohoto opatření bude posuzováno jako porušení Pracovního řádu JU v platném znění.

Tímto opatřením se ruší Opatření proděkana č. 2/2006

 

V Českých Budějovicích 9. listopadu 2012

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF