Symbol PF Opatření proděkana č. 4/2012

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 4/2012
O TERMÍNU ZÁPISU DO LETNÍHO SEMESTRU AR 2012/2013

 

Předběžný zápis pro letní semestr (studenti 1. roku studia), resp. korekce zápisu pro LS (studenti 2. a vyšších roků studia) začne na všech fakultách JU 13. ledna 2013 od 8:00 hodin. Zápis probíhá tradičně prostřednictvím PC na počítačových učebnách, resp. přes internet a je možný až do 17. února 2013 do 23:00 hodin.

 

V Českých Budějovicích 10. prosince 2012

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF