Symbol PF Opatření proděkana č. 2/2013

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 2/2013
o rozsahu výuky v 6. semestru dvouoborových bakalářských studiích "… se zaměřením na vzdělávání"

 

 1. Podle harmonogramu AR 2012/2013 bude výuka v posledním semestru výše uvedeného studia probíhat po dobu 7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci.
 2. Obory, jejichž výuku zcela nebo částečně zajišťuje Filosofická fakulta JU, však budou v AR 2012/2013 vyučovány v rozsahu 14 týdnů v jednoduché časové dotaci. Jde o obory:

  Český jazyk a literatura (částečně)
  Historie (zcela)
  Německý jazyk (částečně)
  Francouzský jazyk (zcela)
  Španělský jazyk (zcela)

  • Prakticky to znamená, že kombinace zajišťované výhradně PF JU (např.: AJu-HVu) budou mít výuku v 6. semestru od 18. 2. 2013 do 5. 4. 2013 v dvojnásobné časové dotaci.
  • Kombinace, jejichž jeden obor zajišťuje PF JU a druhý obor zajišťuje FF JU (např. AJu-Hu), budou mít výuku oboru Anglický jazyk od 18. 2. 2013 do 5. 4. 2013 v dvojnásobné časové dotaci, výuku oboru Historie od 18. 2. 2013 do 24. 5. 2013 v časové dotaci dané studijním plánem oboru.
  • Kombinace, kde se na zajišťování výuky podílí FF JU v obou oborech (např.: ČJu-ŠJu), budou mít výuku obou těchto oborů od 18. 2. 2013 do 24. 5. 2013 v časové dotaci dané studijním plánem oboru.

 

V Českých Budějovicích 3. dubna 2013

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF