Symbol PF Opatření proděkana č. 3/2013

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 3/2013
o organizaci zápisu pro akademický rok 2013/2014

 

 1. Při zápisu si studenti ve dnech 2. 6. 2013 - 31. 7. 2013 a 1. 9. 2013 - 29. 9. 2013 zapisují předměty pro zimní semestr akademického roku 2013/2014. Při tom se řídí studijním plánem svého studijního oboru, výsledky svého předchozího studia a svými zájmy. Současně při tom respektují článek 17 Studijního a zkušebního řádu JU.
 2. Zápis pro zimní semestr akademického roku (AR) 2013/2014 proběhne na fakultě prostřednictvím Portálu IS STAG. Zápis se uskuteční ve dvou krocích takto:

  2. 6. 2013 - 14. 6. 2013: předběžný zápis předmětů všech fakult JU (studenti)

  2. 6. 2013 - 31. 7. 2013: předběžný zápis předmětů Pedagogické fakulty JU (studenti)

  1. 8. 2013 - 31. 8. 2013: příprava konkrétních rozvrhových akci, tj. sestavení definitivní podoby rozvrhů na zimní semestr 2013/2014 (rozvrhářka PF JU)

  1. 9. 2013 - 29. 9. 2013: potvrzení zápisu jednotlivých předmětů zapsaných studentem v předběžném zápisu (studenti)

 3. Každý student je povinen zúčastnit se obou kroků (částí) zápisu, tzn.
  1. provést registraci předmětů pro zimní semestr AR 2013/2014 v období 2. 6. 2013 - 31. 7. 2013
  2. potvrdit rozvrhové akce zimního semestru AR 2013/2014 v období 1. 9. 2013 - 29. 9. 2013
 4. V případě vzniku rozvrhové kolize předmětů zapsaných na jiných fakultách a stanovení definitivní podoby rozvrhu na PF JU mohou studenti u zápisu do zimního semestru AR 2013/2014 požádat studijní referentku o zrušení kolidujícího předmětu. Tato žádost není zpoplatněna.
 5. Opatření proděkana k organizaci zápisu pro letní semestr AR 2013/2014 bude vydáno cca v prosinci 2013.

 

V Českých Budějovicích 24. května 2013

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF   RTF