Symbol PF Opatření proděkana č. 1/2014

OPATŘENÍ PRODĚKANA Č. 1/2014
o rozsahu výuky v letním semestru AR 2013/2014

 

 1. Toto opatření v návaznosti na harmonogram AR 2013/2014 konkretizuje začátek a konec výuky v letním semestru 3. roku studia v kombinacích bakalářského studia oborů se zaměřením na vzdělávání a v navazujícím magisterském studijním oboru Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví.

 2. Studijní obory, jejichž výuku zcela nebo částečně zajišťuje Filosofická fakulta JU, budou v AR 2013/2014 vyučovány v rozsahu 14 týdnů v jednoduché časové dotaci.

  Jde o obory:

  Český jazyk a literatura (částečně)
  Historie (zcela)
  Německý jazyk (částečně)

  Prakticky to znamená, že kombinace oborů se zaměřením na vzdělávání zajišťované výhradně PF JU (např.: AJu-SVu) budou mít výuku v 6. semestru od 17. 2. 2014 do 4. 4. 2014 v dvojnásobné časové dotaci.

  Kombinace oborů se zaměřením na vzdělávání, jejichž jeden obor zajišťuje PF JU a druhý obor zajišťuje zcela nebo částečně FF JU (např. AJu-Hu, resp. ČJu-SVu), budou mít výuku oboru AJu (resp. SVu) od 17. 2. 2014 do 4. 4. 2014 v dvojnásobné časové dotaci, výuku oboru Hu (resp. ČJu) od 17. 2. 2014 do 23. 5. 2014 v časové dotaci dané studijním plánem oboru.

  Kombinace oborů se zaměřením na vzdělávání, kde se na zajišťování výuky podílí FF JU v obou oborech (např.: ČJu-NJu), budou mít výuku obou těchto oborů od 17. 2. 2014 do 23. 5. 2014 v časové dotaci dané studijním plánem oboru.

 3. Navazující magisterský studijní obor Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví bude mít výuku v časové dotaci dané studijním plánem oboru od 17. 2. 2014 do 23. 5. 2014.

 

V Českých Budějovicích 8. ledna 2014

PaedDr. Jan Holec, Ph.D.
proděkan pro studium

 

stáhnout dokument: PDF