Symbol PF Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia žadatelům za období duben až červen 2007

P04772 GORNIAKOVÁ Kateřina
P06816 HÁLOVÁ Lenka
P06818 HANZALOVÁ Pavlína
P04338 KAČO Jiří
P06265 KOSOBUD Ondřej
P04542 NOWAK Bohumír
P05413 SEIFERT Jiří
P04771 ŽÁČKOVÁ Kamila