Symbol PF Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia žadatelům za období duben až červen 2009

Os. číslo Jméno studenta Důvod
P04362 Foukalová Tereza s.d.s.
P02554 Kotková Iva s.d.s.
P03244 Rolníková Eliška s.d.s.
P08354 Šlápotová Blanka titul