Symbol PF Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia žadatelům na rok 2011

Os. číslo Jméno studenta Důvod
P09683 Bc. Luboš Kočvara titul
P10145 Květa Marková s.d.s.
P09548 Jitka Stará s.d.s.
P10004 Adriana Stuchlíková s.d.s.