Symbol PF Rozhodnutí o přiznání ubytovacího stipendia žadatelům za období leden až březen 2006

Seznam studentů, kterým byl nárok na ubytovací stipendium dodatečně přiznán na základě přezkoumání

P03041 BRÁZDOVÁ Lenka
P05703 STRNAD David
P03558 ŠTAMPACHOVÁ Tereza
P04748 ŠVUGROVÁ Vendula