Symbol PF Přijímací řízení 2017/2018

Chci studovat na pedáku (průvodce pro zájemce od studium)

Informace
Adresa: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Tel: jednotlivé katedry podle WWW stránek
Vedoucí studijního oddělení: 387 773 042
studijni@pf.jcu.cz
Celoživotní vzdělávání 387 773 324
jandova@pf.jcu.cz

Důležité odkazy

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Odvolání proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

Druhé kolo přijímacího řízení - Vzdělávání v biologii, Pedagogická psychologie

Kompletní informace k přijímacímu řízení 2017/2018 (ke stažení, .pdf)

Ostatní odkazy

Zápis budoucích studentů 1. roku studia - AR 2017/18 - prezenční studium

Zápis budoucích studentů 1. roku studia - AR 2017/18 - kombinované studium

Den otevřených dveří (13. 1. 2017)

Obecné informace o přijímacím řízení

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Informace o studijních programech a oborech

Archiv