DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 15. 1. 2016

Pedagogická fakulta JU - budova Jeronýmova 10

Informace o přijímacím řízení a o studijních programech se podávají dle následujícího harmonogramu.

Učebna č. ZAČÁTEK v: Popis cesty do učebny od hlavního vchodu
8:30, 11:30, 14:30 10:00, 13:00
209
(70 míst)
Český jazyk a literatura
(Bc., navaz. Mgr.)
Německý jazyk
(Bc., navaz. Mgr.)
1. schodištěm do 1. patra, dát se chodbou doprava, učebna téměř proti schodišti, je uzamčená, čekejte na příchod zástupce katedry
217
(48 míst)
Fyzika (Bc., navaz. Mgr.)
+ Technická výchova
(Bc., navaz. Mgr.)
+ Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy (Bc.) 1. schodištěm do 1. patra, dát se chodbou doleva, 1. dveře na levé straně, touto chodbou rovně a jedná se o 2. učebnu na levé straně
227
(56 míst)
Učitelství pro mateřské školy (Bc.) Tělesná výchova a sport
(Bc., jedno- i dvouoborové)
+ Tělesná výchova (navaz. Mgr.)
2. schodištěm (schodištěm na konci chodby v přízemí) do 1. patra, poté doprava a 1. učebna zleva na této chodbě
304
(32 míst)
Sociální pedagogika (Bc.)   1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doprava a učebna v úplném rohu po levé straně
306
(24 míst)
Arteterapie (Bc.)
POUZE V 8.30 A 11.30h!
  1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doprava a 2. dveře odzadu po levé straně
308
(50 míst)
Společenské vědy (Bc.)
+ Základy společenských věd a Občanská výchova (navaz. Mgr.)
Psychologie
(Bc., jednooborová; navaz. Mgr. dvouoborová)
Pedagogická psychologie (Dokt.)
1. schodištěm do 2. patra, téměř proti schodišti, 4. dveře odzadu po levé straně
312
(24 míst)
Chemie (Bc., navaz. Mgr.)   1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doleva a učebna na pravé straně těsně před schody oddělujícími budovy Jeronýmova 8 a 10
321
(40 míst)
Přírodopis (Bc., navaz. Mgr.)
+ Přírodovědná a ekologická výchova (Bc.)
+ Vzdělávání v biologii (Dokt.)
  1. schodištěm do 2. patra, dát se chodbou doleva, dveřmi proti učebně J 312 vejít do chodby, jít na samý konec chodby, vlevo je učebna J 321
326
(24 míst)
Matematika (Bc., navaz. Mgr.)
+ Teorie vzdělávání v matematice (Dokt.)
  2. schodištěm (schodištěm na konci chodby v přízemí) do 2. patra, poté doprava a 5. učebna zleva na této chodbě (těsně před schody dělícími budovy Jeronýmova 8 a 10)
329
(24 míst)
Učitelství odborných
předmětů
(Bc.)
Hudební výchova (jednooborové)
+ Hra na nástroj nebo zpěv (jednooborové) (Bc., navaz. Mgr.)
2. schodištěm (schodištěm na konci chodby v přízemí) do 2. patra, poté doprava a 4. učebna zleva na této chodbě
340
(145 míst)
Anglický jazyk
(Bc., navaz. Mgr.)
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
(Mgr.)
2. schodištěm (schodištěm na konci chodby v přízemí) do 2. patra, poté doleva, velká přednášková místnost
405
(60 míst)
Zeměpis (Bc., navaz. Mgr.)
+ Geografie pro veřejnou správu (Bc.)
Výchova ke zdraví
(Bc., navaz. Mgr., jedno- i dvouoborová)
+ Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví (navaz. Mgr.)
1. schodištěm do 3. patra, dát se chodbou doprava, učebna na konci chodby rovně
406
(24 míst)
Výtvarná tvorba (Bc., jedno- i dvouoborová)
Výtvarná výchova + ZUŠ (VV) (navaz. Mgr.)
Historie (Bc.)
+ Dějepis (navaz. Mgr.)
1. schodištěm do 3. patra, dát se chodbou doprava a 2. učebna odzadu po levé straně
532
(18 míst)
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk (Bc.) Informační technologie
+ Informační technologie a e-learning
(Bc.)
+ Informatika (nav. Mgr.)
2. schodištěm (schodištěm na konci chodby v přízemí) do 2. patra, poté ihned doleva do 3. patra, dát se chodbou doprava, pak doleva, učebna na konci chodby