Symbol PF Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

Dn

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol

 

Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže tvůrčí schopnost interpretace českých a obecných dějin v širším kontextu.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného oboru může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

 

Hodnocení ústního pohovoru:

  • znalost faktografie českých a obecných dějin od raného středověku do současnosti = max. 30 bodů
  • schopnost interpretace historických faktů v rozsahu teoretických a metodologických znalostí bakalářského studia = max. 40 bodů
  • předložený soupis literatury = max. 30 bodů