Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

Dn

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol

 

Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru (koná se v termínu 13. 6. - 24. 6. 2016), během něhož uchazeč/ka prokáže schopnost interpretace dějin.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově 0-100 bodů.

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeč/ka, který/á získá minimálně 60 bodů.