PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

 

DVOUOBOROVÉ UČITELSKÉ - studijní program N7503 Učitelství pro základní školy

Fn-In

Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol

 

Tato kombinace je určena absolventům bakalářských studijních oborů zaměřených na fyziku, resp. informatiku (např. na Jihočeské univerzitě akreditovaný obor Informační technologie a e-learning).

Uchazeči o tuto kombinaci studijních oborů, kteří nebudou absolventy bc. oboru Informační technologie a e-learning, akreditovaného na PF JU, konají do navazujícího studia přijímací zkoušku z fyziky a informatiky.

  • Zkouška z fyziky je ústní, na úrovni bakalářské státní závěrečné zkoušky z oboru Fyzika se zaměřením na vzdělávání.
  • Zkouška z informatiky je formou písemného testu. V zadání bude cca 5 praktických problémů a otázek z klíčových povinných předmětů bc. oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání: programování, kancelářský software, diskrétní matematika, principy a využití multimédií, správa a navrhování edukačního webu, databázové systémy, operační systémy. Vzorové zadání testu je vystaveno na webu katedry informatiky v sekci Okruhy k SZZ.

Uchazečům - absolventům bc. oboru Informační technologie a e-learning, akreditovaného na JU, je přijímací zkouška prominuta

  • jejich bodové ohodnocení z aprobačního předmětu Informatika je stanoveno na základě výsledku SZZ a obhajoby bakalářské práce (hodnocení "výborně, výborně" = 100 b, každé snížení známky o 1 stupeň u každé části zkoušky znamená odečet 10 b., takže např. hodnocení "dobře, dobře" = 60 b.)
  • jejich bodové ohodnocení z aprobačního předmětu Fyzika je stanoveno na základě výsledku SZZ (výborně = 30 b, velmi dobře = 20 b, dobře = 10 b) a váženého studijního průměru za celou dobu studia (1,0 = 70 b, 1,1 = 69 b, 1,2 = 68 b,…).

 

Další důležitá sdělení

  • Uchazeči, kteří splňují vyhlášená kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, se přesto dostaví v jednom z vyhlášených termínů přijímacího řízení s příslušnými doklady, které tato kritéria dokazují.
  • Ze všech uchazečů se sestavuje pořadí podle počtu získaných bodů.
ECTS Label
Průvodce prváka
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání