PF JU - home  

Jihočeská univerzita
EF  FF  PřF  TF
ZF  ZSF  FROV

mapa stránek

česky     english

Informace o studijním oboru, požadavky k přijímacím zkouškám

(VV)u

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové)

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

Katedra výtvarné výchovy PF JU, Dukelská 9, České Budějovice,
tel.: 387 773 240, e-mail: slipkova@pf.jcu.cz

 

Charakteristika studijního oboru

Bakalářský obor je orientován převážně na problematiku základních uměleckých škol. Absolvent získává elementární dovednosti praktické ve výtvarné oblasti, především v kresbě, grafice, malbě, sochařství, keramice, písmové tvorbě. Bakalář zároveň absolvuje teoretické základy oboru - tj. dějiny výtvarného umění, architekturu, estetiku a základy teorie umění, plastickou anatomii i základy metodiky výtvarné výchovy. Tento studijní program může být přípravou ke studiu v navazujícím magisterském programu.

 

Profil absolventa

Bakaláři budou připraveni zastávat profesní postavení v zájmové sféře výtvarné výchovy a budou kvalifikováni pro různé pozice ve společenské poptávce v oblasti výchovy i ve sféře výtvarné kultury.

 

Přijímací zkouška

Součástí přijímacího řízení je zkouška ze základních výtvarných disciplín (kresba, malba, prostorová tvorba), písemná zkouška z dějin výtvarné kultury a absolvování kolokviálního pohovoru.

Na kolokviální pohovor si uchazeč přinese konvolut cca 15 domácích prací, který by měl obsahovat díla studijního charakteru (zátiší, krajina, portrét) minimální velikosti A3.

Uchazeči si s sebou přinesou pomůcky pro kresbu (měkká tužka, rudka nebo uhel), malbu (štětce, temperové barvy, nádobka na vodu, podložka, balící papír, čtvrtky formátu A2) a prostorovou tvorbu (sochařské špachtle).

 

Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Zkouška obsahuje výtvarné disciplíny: kresba, která je hodnocena maximálním počtem 20 bodů, malba - hodnocená maximálně 10 body, prostorová tvorba - hodnocená maximálně 10 body, kolokviální pohovor - hodnocený maximálně 40 body.

U praktických částí zkoušky, které trvají každá 60 minut, se zjišťuje stupeň výtvarné senzibility a úroveň výtvarně technických dovedností.

Kolokviální pohovor s prezentací domácích prací je realizován v délce cca 15 minut. Pohovor prověřuje úroveň komunikačních dovedností a míru motivace ke zvolenému studijnímu programu.

Písemná zkouška ověřující dobrou základní orientaci v dějinách výtvarné kultury trvá 20 minut a je hodnocena maximálním počtem 20 bodů.

Celkový možný počet dosažených bodů všech částí přijímacího řízení pro jednooborové bakalářské studium výtvarné tvorby se zaměřením na vzdělávání je 100 bodů.

Minimální počet bodů pro splnění podmínek přijímacího řízení je 70 bodů.

 

ECTS Label
Průvodce prváka
Hledáme instruktory sportovních kurzů
 

Přijímací řízení 2015/2016

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
 

Den otevřených dveří (16. 1. 2015)
 

Kompletní informace ke stažení (.pdf)
 

Elektronická přihláška
 

Obecné informace

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu

 

Informace o stud. programech a oborech:
Bakalářské studium
Magisterské a navazující studium
Doktorské studium
Celoživotní vzdělávání

 

Charakteristika oborů a popis přijímacích zkoušek
 

Bakalářské tříleté jednooborové:
Arteterapie,
Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk,
Geografie pro veřejnou správu,
Informační technologie a e-learning,
Přírodovědná a ekologická výchova (prez.),
Přírodovědná a ekologická výchova (komb.),
Psychologie,
Sociální pedagogika,
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy,
Tělesná výchova a sport (jednoob.),
Učitelství odborných předmětů,
Učitelství pro mateřské školy,
Výchova ke zdraví,
Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro SŠ):

Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté jednooborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ):

Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednoob.)

Bakalářské tříleté dvouoborové
(vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, , SV, TchV, TV, VKZ, VV, Z

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové
(Učitelství pro ZŠ, resp. SŠ):

AJ, ČJ, D, F, F-In, F-TchV, HV, Ch, In, M, NJ, OV, , PSYCH, TchV, TV (ZŠ), TV (SŠ), VKZ, VV, Z

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro ZŠ):
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro SŠ):
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské
Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Magisterské pětileté :
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Doktorské studium:
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
Pedagogická psychologie,
Teorie vzdělávání v matematice,
Vzdělávání v biologii

 

Celoživotní vzdělávání