Symbol PF Harmonogram akademického roku 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015

 

Zimní semestr

 

Akademický rok 2014/2015 začíná 1. září 2014

Předběžný zápis předmětů zimního semestru AR 2014/2015:

- společný termín pro všechny fakulty JU   01. 06. 2014 - 13. 06. 2014
- pro studenty PF JU   pokračuje až do 27. 07. 2014

Zápis:

- studenti studující 1. rok standardního průběhu studia   01. 09. 2014 - 28. 09. 2014
- tzv. "čekatelé" na SZZ (v úředních hodinách studijního oddělení)   září 2014
- ostatní studenti   01. 09. 2014 - 28. 09. 2014

Dodatečný zápis předmětu do akademického roku:

(viz Opatření proděkana č. 1/2010)   do 10. 10. 2014

Výuka:

všichni studenti prezenčního studia (13 týdnů)   29. 09. 2014 - 19. 12. 2014
05. 01. 2015 - 09. 01. 2015
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu
Imatrikulace studentů zapsaných ke studiu 1. rokem:   29. 10. 2014
 
Zadání kvalifikačních prací:   do 28. 11. 2014
 
Zimní prázdniny:   22. 12. 2014 - 02. 01. 2015
 
Den otevřených dveří na JU:   16. 01. 2015

Zkouškové období za ZS:

studenti posledního roku prezenční formy standardní doby studia
a všichni studenti kombinované formy studia a účastníci CŽV
  12. 01. 2015 - 30. 04. 2015
ostatní studenti prezenčního studia   12. 01. 2015 - 13. 02. 2015

Státní závěrečné zkoušky - zimní termín:

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 02.02.2015 -
13.02.2015
do 18.01.2015 do 16.01.2015 do 05.01.2015

1) Katedra pedagogiky a psychologie může pro obory, které garantuje - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH a UOP - stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.

2) Vyplněním elektronické přihlášky na www.pf.jcu.cz

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

Mezní termíny:

- pro získání zápočtů za ZS

  - pro letní i srpnový termín SZZ, komb. studium a CŽV   30. 04. 2015
  - ostatní studenti   13. 02. 2015

- pro vykonání zkoušek

  - pro letní termín SZZ   30. 04. 2015
  - pro srpnový termín SZZ   26. 06. 2015
  - ostatní studenti (včetně kombinovaného studia a CŽV)   31. 08. 2015

- pro získání 20 kreditů za 1. semestr studia

  - v prezenčním studiu   06. 03. 2015
  - v kombinovaném studiu a CŽV   30. 04. 2015

 
 

Letní semestr

 

Předběžný zápis předmětů letního semestru AR 2014/2015   11. 01. 2015 - 23. 01. 2015
 
Příprava předmětů AR 2015/2016 v databázi IS STAG   do 06. 02. 2015
 
Příprava studijních plánů AR 2015/2016   do 13. 03. 2015
 

Zápis

všichni studenti   07. 02. 2015 - 15. 02. 2015

Dodatečný zápis předmětu do letního semestru:

(týká se jen studentů 1. a posledního roku standardní doby studia
viz Opatření proděkana č. 1/2010)
  do 27. 02. 2015

Pedagogická praxe souvislá:

- učitelství pro 1. st. ZŠ - dlouhý program
- učitelství pro 2. st. ZŠ - navazující studium
  09. 02. 2015 - 13. 03. 2015

Výuka:

závěrečný rok oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ (6 týdnů)   16. 03. 2015 - 24. 04. 2015
3. rok bakalářského studia - jedno i dvouoborového
(7 týdnů v dvojnásobné časové dotaci)
  16. 02. 2015 - 03. 04. 2015
2. rok navazujícího magisterského studia   16. 03. 2015 - 22. 05. 2015
ostatní studenti (14 týdnů)   16. 02. 2015 - 22. 05. 2015
kombinované studium   podle zvláštního rozvrhu
Zadání kvalifikačních prací:   do 30. 04. 2015

Zkouškové období za LS:

- pro studenty bakalářského studia konající SZZ v letním (červnovém) termínu   07. 04. 2015 - 30. 04. 2015
- ostatní studenti   25. 05. 2015 - 31. 08. 2015

Mezní termín pro získání zápočtů za LS, resp. zkoušek za AR:

- pro studenty konající SZZ v letním termínu   do 30. 04. 2015
- ostatní studenti prezenčního i kombinovaného studia i účastníci CŽV   do 31. 08. 2015

Závěrečné zkoušky z certifikátových programů oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ:

- splnění podmínek   do 06. 03. 2015
- přihlášky na příslušné katedře   do 06. 03. 2015
- termín konání   30. 03. 2015 - 10. 04. 2015

Státní závěrečné zkoušky - letní termín:

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
všechny obory 18.05.2015 -
05.06.2015
do 03.05.2015 30.04.2015 30.04.2015

1) Katedra pedagogiky a psychologie může pro obory, které garantuje - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH a UOP - stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.

2) Vyplněním elektronické přihlášky na www.pf.jcu.cz

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

 
Přijímací zkoušky:   03. 06. 2015 - 09. 06. 2015
10. 06. 2015 - 17. 06. 2015

 
Z důvodu zpracování výsledků přijímacího řízení, resp. přípravy promocí absolventů PF JU je studijní oddělení dva pracovní dny v rozpětí 22. 06. 2015 - 03. 07. 2015 zavřeno. Přesná data budou v předstihu zveřejněna na nástěnce studijního oddělení.

Státní závěrečné zkoušky - srpnový termín4):

studijní obor termín konání1) přihláška2) splnění podmínek SZZ odevzdání
kvalifikační práce3)
4) 24.8.2015 -
28.08.2015
do 28.06.2015 26.06.2015 26.06.2015

1) Katedra pedagogiky a psychologie může pro obory, které garantuje - tj. MŠp, MŠk, SOP, PSYCH a UOP - stanovit odlišná data konání jednotlivých částí státních závěrečných zkoušek, než která jsou v tabulce uvedena, a to v závislosti na svých provozních podmínkách.

2) Vyplněním elektronické přihlášky na www.pf.jcu.cz

3) Práce se odevzdává na katedře, kde je zadaná, katedra do práce vepíše datum odevzdání, otiskne katedrové razítko a připojí podpis.

4) Podzimní termín se koná na všech oborech dvouoborových bakalářských studiích strukturovaného studia učitelství. V ostatních studijních oborech není pro katedry obligatorní. O organizování podzimního termínu budou katedry své studenty informovat nejpozději do 30. dubna 2015.

 

Akademický rok 2014/2015 končí 31. srpna 2015