Symbol PF Centrum DVPP


 
Aktuální

Aktuální přijímací řízení do programů CŽV – zahájení studia v LS AR 2019/2020

Učitelství 1. stupně ZŠ
Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ
 

Do dalších programů CŽV bude PŘ zahájeno 1. 12. 2019 (výuka od ZS AR 2020/2021)

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Aktuální

Výsledky přijímacího řízení do programů CŽV se zahájením výuky v ZS AR 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení v portálu STAG

Výsledky PŘ budou zveřejňovány postupně v průběhu června, výsledky 2. kola PŘ pak nejpozději v průběhu srpna.

Úspěch účastníků CŽV PF JU

na česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky

Výuka

Rozvrhy CŽV

ZS AR 2019/20

Dětská univerzita

Byl zveřejněn program nového semestru DU, přihlášení je možné do 20. 9. 2019, účast je zdarma

 

Formuláře CŽV ke stažení

(žádost, prodloužení termínu pro absolvování předmětu, odložení plnění studijních povinností, přerušení CŽV, uznání předmětu, rozložení úhrady úplaty, zanechání CŽV, změny v zápisovém listě, potvrzení o studiu v rámci CŽV)

 

Opatření děkanky č. 4/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 pro celoživotní vzdělávání

Opatření děkana č. 11/2017 - Řád celoživotního vzdělávání PF JU

Akademický rok 2018/2019 (tzv. „Chytrá knížka“)

Elektronická přihláška ke studiu

Ceník celoživotního vzdělávání

Studijní opory

Studijní opory DVPP

Studijní opory (projekty ESF)

Pokyny k praxi v rámci CŽV

Pedagogická praxe pro programy Učitelství 1. stupně ZŠ a Studium v oblasti pedagogických věd

Pedagogická praxe pro program Studium pro výchovné poradce

Pedagogická praxe pro program Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky

Ostatní informace k CŽV

Zápis předmětů a zápis do dalšího semestru vzdělávání (manuál)

Úplata za CŽV (manuál)

Závěrečná práce - vzor

Dispozice k vypracování závěrečné práce v rámci CŽV

Návod na zadání závěrečné práci ke kontrole v portálu odevzdej.cz

Profesní portfolio

Archiv závěrečných prací

Setkání absolventů a účastníků CŽV 2016

Kontakt

Ing. Lenka Miková Havelková

vedoucí oddělení

kancelář č. J112
tel.: 387 773 025
e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz


Mgr. Renata Jandová

referentka pro CŽV

kancelář č. J113
tel.: 387 773 324
e-mail: jandova@pf.jcu.cz

Úřední hodiny:
úterý: 9.00 - 10.30
středa: 12.30 - 14.00

 

Mgr. Veronika Günzelová

referentka pro CŽV

kancelář č. J113
tel.: 387 773 125
e-mail: vsvejdova@pf.jcu.cz

Úřední hodiny:
pondělí: 13.00 - 16.00
středa: 8.00 - 11.00, 13.00 - 15.00

Názory našich absolventů

„…studium CŽV nebyly pro mě jen povinnosti, ale i příjemné dny strávené v krásných Českých Budějovicích, ráda se k vám budu vracet a často si vzpomenu…“
 
„…opravdu si nesmírně vážím vaší podpory a  naprosto výjimečného, chápajícího přístupu k nám studujícím…“
 
„…jste všichni úžasní, skvělí a milí, byla radost u vás studovat…“
 
„…rád bych poděkoval za dobrou organizaci a vstřícnost při vedení kurzu CŽV…“