Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

Otevřené kurzy

Termín Název kurzu Cena kurzu za účastníka
24. 9. 2019 Vegetace a klima: Badatelská a terénní výuka k tématu role vegetace v životním prostředí člověka 1 850,- Kč
25. 9. 2019 Badatelsky orientované vyučování biologie člověka pro učitele přírodopisu, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
Přihláška
1 400,- Kč
27. 9. 2019 Jak učit programování na 2. stupni ZŠ 1 400,- Kč
4. 10. 2019
8. 11. 2019
Badatelsky orientovaná výuka primární technické výchovy 3 000,- Kč
4. – 5. 10. 2019
18. – 19. 10. 2019
Kompetence k inkluzivnímu vyučování (Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi) 5 500,- Kč
5. 10. 2019
12. 10. 2019
Tvorba webových aplikací v PHP
Přihláška
2 000,- Kč
18. 10. 2019 Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ 1 400,- Kč
21. 10. 2019 Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I 1 400,- Kč
21. 10. 2019
1. 11. 2019
11. 11. 2019
Úvod do moderních metod matematického vzdělávání 2 750,- Kč
21. 10. 2019
1. 11. 2019
11. 11. 2019
18. 11. 2019
29. 11. 2019
9. 12. 2019
Moderní metody matematického vzdělávání 5 500,- Kč
25. 10. 2019
30. 10. 2019
Programování v jazyce Python 2 750,- Kč
4. 11. 2019
5. 11. 2019
Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace II 2 750,- Kč
6. 11. 2019
13. 11. 2019
22. 11. 2019
6. 12. 2019
Rozvíjení tvůrčího myšlení žáků v matematice 4 100,- Kč
8. 11. 2019 Digitální technologie v mateřských školách 1 400,- Kč
15. 11. 2019 Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty I 1 400,- Kč
18. 11. 2019
29. 11. 2019
9. 12. 2019
Pokročilý program moderních metod matematického vzdělávání 2 750,- Kč
18. 11. 2019
19. 11. 2019
20. 11. 2019
Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III 4 100,- Kč
22. 11. 2019
6. 12. 2019
Předškolní technická gramotnost 3 000,- Kč
29. 11. 2019 Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty II 3 500,- Kč
7. 12. 2019 Program GeoGebra ve výuce matematiky I 1 400,- Kč
7. 12. 2019
9. 12. 2019
10. 12. 2019
14. 12. 2019
Moderní metody matematického vzdělávání 4 100,- Kč
13. 12. 2019 Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání I 1 950,- Kč
13. 1. 2020
24. 1. 2020
Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání II 3 750,- Kč
17. 1. 2020
7. 2. 2020
5. 6. 2020
19. 6. 2020
Polytechnická výchova pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ 5 500,- Kč
7. 3. 2020 Program GeoGebra ve výuce matematiky II 1 400,- Kč

 

Kompletní nabídka kurzů

Šablonové kurzy pro učitele MŠ

Šablonové kurzy pro učitele ZŠ

Šablonové kurzy pro učitele SŠ

Šablonové kurzy pro učitele VOŠ