Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

 

Nový program CŽV: Studium v oblasti pedagogických věd - speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky

 

 

Druhé kolo přijímacího řízení 2018/2019 do vybraných programů v rámci CŽV

(termín zahájení výuky - ZS AR 2018/2019)

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

Nová nabídka programů (termín zahájení výuky - ZS AR 2019/2020) bude zveřejněna v průběhu zimního semestru 2018/2019.

 

 

Informativní přehled programů celoživotního vzdělávání, u kterých uplynula lhůta pro podání přihlášek 31. 5. 2018