Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV - aktuální přijímací řízení

termín zahájení výuky - ZS AR 2019/2020

(příjem přihlášek od 1. 12. 2018 do 31. 5. 2019)