Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV - aktuální přijímací řízení

(termín zahájení výuky - LS AR 2018/2019)

 

 

 

Ostatní programy CŽV - přijímací řízení bude zahájeno 1. 12. 2018

(termín zahájení výuky - ZS AR 2019/2020)