Symbol PF Sdělení pro přijaté zájemce o studium 1. semestru CŽV, které bude zahájeno v LS AR 2017/2018 - úplata

Vážení zájemci,
upozorňujeme Vás na povinnost uhradit do data zápisu (9. 1. 2018) stanovenou úplatu za 1. semestr (dále jen „zápisné“) Vašeho studia v placeném programu celoživotního vzdělávání. Zájemce je povinen uhradit zápisné nejpozději v den konání zápisu a provedenou úhradu u zápisu prokázat předložením dokladu o složení částky na účet fakulty nebo o jejím odeslání poštovní poukázkou.

Poplatek zaplaťte na účet PF JU:
Název banky: ČSOB
Číslo účtu: 104725778/0300
Variabilní symbol a částka: viz tabulka
!Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení!

Pokud za Vás poplatek uhradí zaměstnavatel, požádejte o vystavení faktury e-mailem p. Alenu Dvořákovou - advo@pf.jcu.cz.
Do e-mailu uveďte přesnou adresu zaměstnavatele, IČO, DIČ, Vaše jméno a příjmení, částku a variabilní symbol.

 

Učitelství pro základní školy

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ NŠ-r-cžv 1253 9.000,- Kč

 

Učitelství pro střední školy

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
Učitelství AJ pro SŠ AJ/SŠ 1264 9.500,- Kč

 

Doplňkové pedagogické studium

Název vzdělávacího programu Zkratka
ve STAGu
Variabilní
symbol
Částka
Studium v oblasti pedagogických věd SPV-cžv 1255 7.000,- Kč