Setkání absolventů a účastníků CŽV - Detaily aktivity

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV

Detaily aktivity

 

Přednášející Mgr. Roman Kurz
ZŠ Linecká Český Krumlov
Téma Prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ – prevence šikany (nevhodného chování)
Anotace Účastníci zažijí aktivitu směřující k prevenci šikany (nevhodného chování) v roli žáků prvního stupně. Na závěr budou dílčí aktivity v rámci společné diskuze rozebrány a popsán jejich smysl v rámci hodiny. Činnosti vycházejí ze zásad efektivity primární prevence a ze zkušeností školního metodika prevence při práci s žáky ZŠ.
Druh aktivity Workshop – účastníci v roli žáků
Délka aktivity 60 minut
Kapacita 30
Učebna J308
Čas 13:30-15:00     Přihlásit     /     Odhlásit       seznam přihlášených účastníků       (počet přihlášených: 5)

 

 

 

 

administrace