Setkání absolventů a účastníků CŽV

Detaily aktivity

 

Přednášející PhDr. Miloš Beneš
Státní správa ve školství
Téma Významné změny právních norem řešících oblast školství
Anotace Přednáška bude zaměřena na změny ve školském zákoně, zákoně o pedagogických pracovnících a jejich prováděcích vyhláškách od roku 2015 do současnosti, které zásadním způsobem zasahují do organizace vzdělávání v mateřských, základních a středních školách počínaje školním rokem 2016/2017 a později a v řadě případů stanovují nová práva i povinnosti zřizovatelům škol, ředitelům, učitelům i zákonným zástupcům dětí a žáků.
Druh aktivity Přednáška, dotazy
Délka aktivity 60-90 minut
Kapacita 50
Učebna J227
Čas 13:30-15:00

 

 

 

 

administrace